стадион Васил Левски
02/20/2019 - 17:00
стадион ЛОКОМОТИВ
02/20/2019 - 14:30
MARIONETTE CLUB
03/08/2019 - 23:00, 03/09/2019 - 06:00
Събития на фокус (5) всички събития
НСБ - Зала СОФИЯ
02/19/2019 - 14:00
ОКИ Дом на културата ИСКЪР
02/26/2019 - 17:30
ОКИ Дом на културата ИСКЪР
02/26/2019 - 20:00
СТАДИОН NATIONAL ARENA
07/03/2019 - 18:00
ПЛОЩАД КОНСТИТУТИЕЙ
07/21/2019 - 18:00