СОЛОВ РЕЦИТАЛ НА РОСТИСЛАВ ЙОВЧЕВ
сряда, October 2, 2019 - 19:00
10,00 лв.

Йозеф Хайдн – Соната си бемол мажор, Hob XVI:2
Moderato
Largo
Menuetto
Фредерик Шопен – Две ноктюрни -
Оп. 9 №1
Посм. Опус
Три етюда:
Оп. 10 №8, оп. 25 №1 и 12

Два валса
Ла минор, оп. 34 №2
Ми минор, посм. Опус

С. Рахманинов – Два прелюда
Оп. 23 №10,
оп. 32 №10

Ис. Албенис- Триана

Панчо Владигеров – Сонатина Кончертанте, оп. 28
1. Con moto mosso
2. Andantino
3. Animato giocoso