стадион ВИТОША БИСТРИЦА
06/06/2020 - 21:00, 06/06/2020 - 21:15
стадион ЛОКОМОТИВ
06/09/2020 - 20:30, 06/09/2020 - 20:45
стадион ЛОКОМОТИВ
06/05/2020 - 18:45, 06/05/2020 - 19:00
Стадион Българска Армия
06/14/2020 - 21:00, 06/14/2020 - 21:30
Събития на фокус (1) всички събития
Летен театър Бургас
07/04/2020 - 16:00, 07/04/2020 - 23:00